mgr inż. Anna Drozd

Polski rzecznik patentowy (Nr Upr. 1833)
Europejski rzecznik patentowy (Nr Upr. 139440)
Profesjonalny pełnomocnik EUiPO (Nr Upr. 27507)

 

 

 

Od początku swojej kariery zawodowej zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa własności przemysłowej. Swoje doświadczenie zawodowe  zdobywała w Zakładach Urządzeń Przemysłowych w Nysie, w Zakładach Techniki Medycznej we Wrocławiu. Dodatkowo pełniła dyżury we Wrocławskim Klubie Techniki i Racjonalizacji. W roku 1997 założyła Kancelarię Patentową we Wrocławiu.

Specjalizuje się w zgłoszeniach patentowych z branży automatyki przemysłowej, transportowej, budowlanej, chemicznej, elektronicznej, elektroinstalacyjnej, mechanicznej, teletechnicznej, w rejestracjach znaków towarowych oraz w postępowaniu spornym.

Jest absolwentką wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej oraz studiów podyplomowych w zakresie prawa własności intelektualnej na Politechnice Śląskiej oraz na Wydziale Prawa Cywilnego i Administracyjnego Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie.

Uprawnienia polskiego rzecznika patentowego uzyskała w 1977 roku i została wpisana na listę rzeczników patentowych pod numerem 1833. Posiada uprawnienia do występowania jako profesjonalny pełnomocnik przed Europejskim Urzędem Patentowym (EPO) oraz Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUiPO).  mgr Magdalena Heyck

Polski rzecznik patentowy (Nr Upr. 3108)
Europejski rzecznik patentowy (Nr Upr. 138950)  
Profesjonalny pełnomocnik EUiPO (Nr Upr. 27509)

 

 

 

Doświadczenie zawodowe oprócz pracy w kancelarii zdobywała jako rzecznik patentowy Uniwersytetu Wrocławskiego. Odbyła staż w niemieckiej kancelarii patentowej HOPAT w Münster Dr. Hoffmeister & Tarvenkorn. Pracowała w dziale własności intelektualnej firmy OTTOBOCK SE & Co. w Duderstadt. W latach 2010-2018 pełniła funkcję przewodniczącej Stowarzyszenia Rady Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych. Ustanowiona biegłym sądowym z zakresu Prawa Własności Przemysłowej przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu.

Specjalizuje się w walidacjach praw na terytorium Polski, w postępowaniu spornym i dochodzeniu roszczeń, w rejestracjach znaków towarowych, w zgłoszeniach patentowych, w wycenie wartości niematerialnych i prawnych oraz opiniowaniu prawnym.

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych w zakresie prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz na Wydziale Prawa Cywilnego i Administracyjnego Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie.

Uprawnienia polskiego rzecznika patentowego uzyskała w 2002 roku i została wpisana na listę rzeczników patentowych pod numerem 3108. Posiada  uprawnienia do występowania jako profesjonalny pełnomocnik przed Europejskim Urzędem Patentowym (EPO) oraz Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUiPO).