O nas

MGR MAGDALENA HEYCK, POLSKI I EUROPEJSKI RZECZNIK PATENTOWY, BIEGŁY SĄDOWY Z ZAKRESU PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ PRZY SĄDZIE OKRĘGOWYM WE WROCŁAWIU

MGR MAGDALENA HEYCK, POLSKI I EUROPEJSKI RZECZNIK PATENTOWY, BIEGŁY SĄDOWY Z ZAKRESU PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ PRZY SĄDZIE OKRĘGOWYM WE WROCŁAWIU

Magdalena Heyck ukończyła Akademię Ekonomiczną im. Oskara Langego we Wrocławiu wydział Gospodarki Narodowej na kierunku Finanse i bankowość w roku 1998.

W latach 1999-2000 odbyła studia podyplomowe z zakresu Prawa Własności Przemysłowej na wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Egzamin państwowy uprawniający do wykonywania zawodu rzecznika patentowego w Polsce zdała w roku 2002, wpisana na listę rzeczników patentowych Urzędu Patentowego RP pod numerem 3108.

W latach 2001-2003 odbyła studia podyplomowe z zakresu prawa na wydziale Prawa Cywilnego i Administracyjnego Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji.

Od roku 2004 posiada uprawnienia Europejskiego Rzecznika Patentowego z prawem do reprezentowania przed Europejskim Urzędem Patentowym, wpisana na listę EPO pod numerem 138950

oraz uprawnienia do występowania jako profesjonalny pełnomocnik przed Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wspólnotowego w zakresie ochrony wzorów przemysłowych i znaków towarowych, wpisana na listę OHIM pod numerem 27509.

W roku 2007 przebywała na stażu w niemieckiej kancelarii patentowej HOPAT w Munster Dr. Hoffmeister & Tarvenkorn.

Od roku 2007 pracuje jako rzecznik patentowy Uniwersytetu Wrocławskiego

Od roku 2013 ustanowiona biegłym sądowym z zakresu Prawa Własności Przemysłowej przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu.


WsteczCzy wiesz, że

 Gennadij Iwanowicz Szypow kilka lat temu opracował teorię próżni. Oficjalnie mówi się, że teoria Szypowa to bzdura, ponieważ perpetum mobile nie istnieje. Jednak teoria sprawdza się w praktyce, wykorzystuje się ją do budowy niezwykłych urządzeń, których działanie zaprzecza znanym prawom fizyki, których współczynnik sprawności wynosi 300-500%, kiedy według zaakceptowanych praw fizyki współczynnik ten może wynosić do 100%. Na podstawie teorii Szypowa został podobno skonstruowany pojazd latający, który Szypow nazywa „ziemskim ufo”. Pojazd ten działa bez użycia sił odrzutowych...