O nas

MGR MAGDALENA HEYCK, POLSKI I EUROPEJSKI RZECZNIK PATENTOWY, BIEGŁY SĄDOWY Z ZAKRESU PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ PRZY SĄDZIE OKRĘGOWYM WE WROCŁAWIU

MGR MAGDALENA HEYCK, POLSKI I EUROPEJSKI RZECZNIK PATENTOWY, BIEGŁY SĄDOWY Z ZAKRESU PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ PRZY SĄDZIE OKRĘGOWYM WE WROCŁAWIU

Magdalena Heyck ukończyła Akademię Ekonomiczną im. Oskara Langego we Wrocławiu wydział Gospodarki Narodowej na kierunku Finanse i bankowość w roku 1998.

W latach 1999-2000 odbyła studia podyplomowe z zakresu Prawa Własności Przemysłowej na wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Egzamin państwowy uprawniający do wykonywania zawodu rzecznika patentowego w Polsce zdała w roku 2002, wpisana na listę rzeczników patentowych Urzędu Patentowego RP pod numerem 3108.

W latach 2001-2003 odbyła studia podyplomowe z zakresu prawa na wydziale Prawa Cywilnego i Administracyjnego Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji.

Od roku 2004 posiada uprawnienia Europejskiego Rzecznika Patentowego z prawem do reprezentowania przed Europejskim Urzędem Patentowym, wpisana na listę EPO pod numerem 138950

oraz uprawnienia do występowania jako profesjonalny pełnomocnik przed Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wspólnotowego w zakresie ochrony wzorów przemysłowych i znaków towarowych, wpisana na listę OHIM pod numerem 27509.

W roku 2007 przebywała na stażu w niemieckiej kancelarii patentowej HOPAT w Munster Dr. Hoffmeister & Tarvenkorn.

Od roku 2007 pracuje jako rzecznik patentowy Uniwersytetu Wrocławskiego

Od roku 2013 ustanowiona biegłym sądowym z zakresu Prawa Własności Przemysłowej przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu.


WsteczCzy wiesz, że

 Tomas Alva Edison jest autorem 1093 wynalazków. Jako pierwszy założył fabrykę wynalazków, w której twórcy prześcigali się w nowatorskich pomysłach. Jej dorobek to około 5000 patentów. Sam Edison wynalazł między innymi: fonogram, żarówkę, kamerę filmową, akumulator zasadowy niklowo-żelazowy