O nas

MGR INŻ. ANNA DROZD, POLSKI I EUROPEJSKI RZECZNIK PATENTOWY

MGR INŻ. ANNA DROZD, POLSKI I EUROPEJSKI RZECZNIK PATENTOWY

Uprawnienia rzecznika patentowego uzyskała w 1977 roku i została wpisana na listę rzeczników patentowych pod numerem 1833. Od początku swojej kariery zawodowej zajmuje się zagadnieniami wynalazczości.

W latach 2001-2003 odbyła studia podyplomowe z zakresu prawa na wydziale Prawa Cywilnego i Administracyjnego Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji.

Od roku 2004 posiada uprawnienia Europejskiego Rzecznika Patentowego z prawem do reprezentowania przed Europejskim Urzędem Patentowym, wpisana na listę EPO pod numerem 139440,

oraz uprawnienia do występowania jako profesjonalny pełnomocnik przed Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wspólnotowego w zakresie ochrony wzorów przemysłowych i znaków towarowych,


WsteczCzy wiesz, że

 Kilka lat temu potomkowie pisarza Juliusa Verne’a odnaleźli rękopis pisarza, odrzuconego przez wydawcę z komentarzem: „spodziewałem się czegoś bardziej zadziwiającego”. Tytuł rękopisu to „Paryż XX wieku”. Książka została wydana w 1994 roku. Verne opisuje w niej rozwinięty przemysłowo Paryż, mknące po szynach kolejki naziemne i podziemne, niekolidujące z ulicznym ruchem. Ruch pojazdów ciężkich i ciężarowych obwarowany ograniczeniami (pojazdy te poruszać się mogą jedynie w nocy i po ściśle wytyczonych trasach), pojazdy osobowe napędzane bezpiecznym gazem, który można uzupełniać w licznych „sklepach” rozmieszczonych w różnych częściach miasta.... Książka naprawdę ciekawa, zwłaszcza że napisana na wiele lat przed wynalezieniem tych rozwiązań.... Verne jako pierwszy, opisał niezwykły wynalazek łódź podwodną, którą nazwał „Nautilus”. Książka nosi tytuł „20 000 mil podmorskiej żeglugi” i powstała w... 1870 roku.