Aktualności

Prawo autorskie - przykłady utworów

Prawo autorskie - przykłady utowrów. Więcej informacji znajdziesz tutaj


  


WsteczCzy wiesz, że

 Pierwsza oczyszczalnia ścieków postała w Anglii w roku 1874, była to oczyszczalnia chemiczna. Czterdzieści lat później, w roku 1914 dzięki chemikowi Wiliamowi Dibdonowi, powstała w Manchesterze pierwsza biologiczna oczyszczalnia ścieków, w której zanieczyszczenia są rozkładane przez mikroorganizmy.