ÜBER UNS

Diplomingenieurin Anna Drozd Europäische Patentanwältin

MGR INŻ. ANNA DROZD, POLSKI I EUROPEJSKI RZECZNIK PATENTOWY Anna Drozd ist Absolventin der Fakultät für Maschinenbau und Energie der Technischen Universität in Breslau.

Mehr »

Magister Magdalena Heyck Europäische Patentanwältin

MGR MAGDALENA HEYCK, POLSKI I EUROPEJSKI RZECZNIK PATENTOWY, BIEGŁY SĄDOWY Z ZAKRESU PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ PRZY SĄDZIE OKRĘGOWYM WE WROCŁAWIU Magdalena Heyck hat im Jahre 1998 die Oscar Lange Akademie für Wirtschaftswissenschaften in Breslau, Fakultät der Volkswirtschaft, Studiengang Finanz-und Bankwesen, absolviert.

Mehr »


Czy wiesz, że

 Ospa została pokonana w 1796 roku. Dokonał tego brytyjski lekarz Edward Jenner przeprowadzając eksperyment polegający na wszczepieniu zdrowemu ośmioletniemu chłopcu materiału zakaźnego z krost dziewczyny chorej na ospę bydlęcą. Chłopiec po tygodniu zachorował, jednak szybko doszedł do siebie. Następnie Jenner wszczepił chłopcu ospę prawdziwą. Mimo to chłopiec nie zachorował. Pomimo sprzeciwu niektórych lekarzy metoda Jennera przyjęła się w medycynie. Powszechny obowiązek szczepień w Polsce wprowadzono w 1919 roku. Na długo przed eksperymentami Jennera w XVIII wieku w Chinach i Turcji stosowano już podobną metodę, nazywaną wariolizacją. Wszczepiano chorym materiał zakaźny pobrany z zakażonych tkanek. Metoda osłabiała chorobę ale liczne były również powikłania.