ÜBER UNS

Diplomingenieurin Anna Drozd Europäische Patentanwältin

MGR INŻ. ANNA DROZD, POLSKI I EUROPEJSKI RZECZNIK PATENTOWY Anna Drozd ist Absolventin der Fakultät für Maschinenbau und Energie der Technischen Universität in Breslau.

Mehr »

Magister Magdalena Heyck Europäische Patentanwältin

MGR MAGDALENA HEYCK, POLSKI I EUROPEJSKI RZECZNIK PATENTOWY, BIEGŁY SĄDOWY Z ZAKRESU PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ PRZY SĄDZIE OKRĘGOWYM WE WROCŁAWIU Magdalena Heyck hat im Jahre 1998 die Oscar Lange Akademie für Wirtschaftswissenschaften in Breslau, Fakultät der Volkswirtschaft, Studiengang Finanz-und Bankwesen, absolviert.

Mehr »


Czy wiesz, że

 Tomas Alva Edison jest autorem 1093 wynalazków. Jako pierwszy założył fabrykę wynalazków, w której twórcy prześcigali się w nowatorskich pomysłach. Jej dorobek to około 5000 patentów. Sam Edison wynalazł między innymi: fonogram, żarówkę, kamerę filmową, akumulator zasadowy niklowo-żelazowy