ÜBER UNS

Diplomingenieurin Anna Drozd Europäische Patentanwältin

MGR INŻ. ANNA DROZD, POLSKI I EUROPEJSKI RZECZNIK PATENTOWY Anna Drozd ist Absolventin der Fakultät für Maschinenbau und Energie der Technischen Universität in Breslau.

Mehr »

Magister Magdalena Heyck Europäische Patentanwältin

MGR MAGDALENA HEYCK, POLSKI I EUROPEJSKI RZECZNIK PATENTOWY, BIEGŁY SĄDOWY Z ZAKRESU PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ PRZY SĄDZIE OKRĘGOWYM WE WROCŁAWIU Magdalena Heyck hat im Jahre 1998 die Oscar Lange Akademie für Wirtschaftswissenschaften in Breslau, Fakultät der Volkswirtschaft, Studiengang Finanz-und Bankwesen, absolviert.

Mehr »


Czy wiesz, że

 Rok 1850 - kalifornijski poszukiwacz złota Levi Strauss po raz pierwszy ubrał niebieskie spodnie, które stały się przedmiotem kultu wielu kolejnych pokoleń! Najstarsze zachowane dżinsy mają około 115 lat! I dalej są w jednym kawałku. Należały do żołnierza, uczestnika bitwy stoczonej z Indianami plemienia Siouxów pod Littl Big Horn.