HOME

Sehr geehrte Damen und Herren,
herzlich willkommen auf der Internetseite von PATENT-DROZD.

Unsere Kanzlei wurde im Jahre 1997 gegründet. Wir sind europäische Patentanwälte und führen eine breitgefächerte Tätigkeit im Bereich des Schutzes des geistigen und gewerblichen Eigentums.

Wir erbringen Dienstleistungen im Bereich des Schutzes vom gewerblichen Eigentumsrecht, welcher Erfindungen, Gebrauchsmuster, Industriemuster, Markenzeichen, geografische Bezeichnungen und integrierte Schaltkreise umfasst. Darüber hinaus erbringen wir Dienstleistungen im Bereich des Wettbewerbsrechts und des Urheberrechts.

Czy wiesz, że

 Według oficjalnej nauki wszechświat rozpoczął się od wybuchu i nadal się rozszerza. Jednak ostatnio naukowcy dochodzą do wniosku, że dla istnienia wszechświata niezbędna jest ogromna ilość energii, której nie da się zbadać przyrządami naukowymi, a bez której nic by nie istniało. Wygląda na to, że koledzy Alberta Einsteina zwrócą mu honor. Przez pewien czas bowiem, Einstein pracował nad teorią energii pustej przestrzeni, nazywanej stałą kosmologiczną. Einstein wysunął teorię, że wszechświat jest statyczny – nie rozszerza się i nie zbiega, lecz trwa w niezmienionym stanie. Stała kosmologiczna, to ujemna wartość niewykrywalnej energii, która musi istnieć, by wszechświat był stateczny. Ponieważ udowodniono naukowo, że wszechświat rozpoczął się od wybuchu, Einstein niechętnie przyznał rację kolegom i stwierdził, że stała kosmologiczna jest jego największą pomyłką...